Økonomi

Sist oppdatert: 05.11.2009 // Liechtenstein er et land med stabil markedsøkonomi, lav arbeidsledighet, en høyt utdannet arbeidsstyrke, og et bruttonasjonalprodukt per innbygger større enn mange av de store nasjonaløkonomiene i Vest-Europa.

Valuta: CHF  
BIP: CHF 5.5 mrd (2008)  
BIP per innbygger: CHF 187 390 (2009)
BIP vekstrate:  -5.5 % (2009) 
Arbeidsledighet: 2,3 % (2011)

Liechtensteins økonomi har tradisjonelt vært solid, men finanskrisen har ført til store problemer, særlig for den eksportrettede industrien som utgjør en stor del av landets økonomi. Av landets inntekter kommer 41 % fra industri og produksjon, 30 % fra finansnæringen, 28 % fra øvrig tjenesteytende næring og 1 % fra landbruket. Liechtenstein har den siste tiden måttet gi betydelige konsesjoner når det gjelder banksekretessen.


Bookmark and Share